Dni Technik Satelitarnych 2010 Konferencja

Dni Technik Satelitarnych 2010 Konferencja

W dniu 1 grudnia br. w Centrum Badań Kosmicznych PAN przy ul. Bartyckiej 18 A w Warszawie, już po raz czwarty odbędzie się Konferencja Dni Technik Satelitarnych 2010, Będzie to okazja do spotkania całości polskiego środowiska kosmicznego i dyskusji o polskiej polityce kosmicznej. Tegorocznym celem będzie zaprezentowanie najnowszych kierunków rozwoju polityki kosmicznej w Europie i wynikających z nich wyzwań dla Polski. Tematyka ta jest szczególnie ważna w przededniu polskiej Prezydencji w Unii Europejskiej, na forum której działalność kosmiczna zyskuje coraz wyższą rangę.
Ważną część konferencji stanowić będą warsztaty zintegrowanych aplikacji satelitarnych, organizowane we współpracy z Europejskim Instytutem Polityki Kosmicznej i ESA. Zaprezentowany zostanie Program zintegrowanych aplikacji ESA, który rozwija nowatorskie rozwiązania dla coraz szerszego grona użytkowników w Europie.
Celem warsztatów będzie określenie w toku dyskusji praktycznych problemów polskich instytucji publicznych, które mogłyby zostać rozwiązane dzięki technikom satelitarnym. Oczekujemy, iż wnioski z warsztatów pozwolą na uruchomienie konkretnych projektów, które przyniosą szybkie i wymierne efekty.

Polskie Towarzystwo Rakietowe podczas konferencji reprezentować będzie trzech członków stowarzyszenia, w tym dwóch członków Zarządu Stowarzyszenia. Mamy nadzieję że wspólne dyskusje i wasztaty przybliżą nas do jeszcze większego zaangażowania się naszego kraju w rozwój gospodarczego wykorzystania technologii kosmicznych.
Dni Technik Satelitarnych 2010 Konferencja – Program Konferencji
9:30 Sesja I – Polska Polityka Kosmiczna: dokąd zmierzamy? – sesja w języku polskim.
Sesja w formule dyskusji panelowej, wystąpienia wstępne do 10 minut, następnie dyskusja pomiędzy panelistami i z udziałem uczestników konferencji. Uczestnikami sesji, zgodnie z tradycją DTS, będą przedstawiciele Zespołu Parlamentarnego ds. Przestrzeni Kosmicznej, resortów zaangażowanych w realizację polityki kosmicznej i eksperci.
12.00 Sesja II – Praktyczne wykorzystanie technik satelitarnych: gdzie mogą znaleźć zastosowanie? – sesja w języku angielskim.
Prezentacje i warsztaty poprowadzą przedstawiciele Programu zintegrowanych aplikacji ESA i ESPI. Dyskusja będzie ukierunkowana na identyfikowanie wyzwań i trudności stojących przed polskimi instytucjami, które mogłyby zostać rozwiązane dzięki technikom satelitarnym. Organizatorzy zachęcają uczestników do przygotowania krótkich wystąpień obrazujących istniejące potrzeby i wskazujących możliwe obszary dla realizacji projektów aplikacyjnych.
27-11-2010 Marcin Mazur