Echa konferencji „Polska w kosmosie wczoraj, dziś i jutro”

Echa konferencji „Polska w kosmosie wczoraj, dziś i jutro”

W drugiej połowie listopada odbyła się w Muzeum Techniki w Warszawie konferencja zorganizowana przez fundację „Pociąg do gwiazd” oraz Centrum Badań Kosmicznych. W ciągu jednego dnia, w bardzo miłej atmosferze odbyło się spotkanie ludzi żywo zainteresowanych polskimi badaniami kosmosu. To była prawdziwa podróż w czasie okraszona filmem „ Polska Rzeczpospolita Kosmiczna”.

W pierwszej części zapoznaliśmy się z historią, wspominaliśmy polskich pionierów, którzy już odeszli. Mieliśmy okazję porozmawiać z uczestnikiem tych prekursorskich działań. Na zakończenie tej części odbyła się premiera filmu. Następnie poszczególni uczestnicy prezentowali swoje osiągnięcia i plany. Harmonogram konferencji był tak napięty, że zabrakło czasu na debatę. Nie mniej publiczność i atmosfera były tak inspirujące, że dziś blisko miesiąc po spotkaniu jest jasne, jaki miała ona wpływ na uczestników. W trakcie krótkich rozmów kuluarowych narodziło się kilka pomysłów – obecnie kontynuowanych i rozwijanych. Pierwszą ideą jest wspólny z członkami Mars Society Polska plan wyniesienia modelu łazika przez modelarską rakietę dużej mocy na zadaną wysokość i bezpieczny powrót ładunku na ziemię. Modelarnie działające pod patronatem PTR zainspirowane spotkaniem zabrały się prężnie za realizację swoich planów. W Tczewie ruszył pełną parą projekt rakiety naddźwiękowej, w Stargardzie rozpoczęły się zapisy do programu edukacyjnego” Projekt 100”. Obie pracownie rozpoczęły intensywne poszukiwania środków na wdrażane programy, rozpoczęły poszukiwanie sponsorów. Członkowie stowarzyszenia angażują się działając na rzecz OPP.

Wszystkie te przedsięwzięcia skumulowały się i nabrały tempa po konferencji w Warszawie. To żywy przykład praktycznego wykorzystania okazji spotkania i nawiązania kontaktów, oraz przejścia z fazy planów do ich realizacji. W trakcie konferencji czasu było mało, nie mniej pozytywnie wpłynęła ona na nas. Zbliża się już czas podsumowania roku 2013 i wejścia w nowy rok z nowym przejrzystym i niezwykle ciekawym programem. Zanosi się na niezwykle interesujący rok. Zapewne kolejna konferencja organizowana przez fundację będzie ciekawym miejscem podsumowania tego, co wspólnie zrobimy.