Struktura kosztów

Przychód

Składki – 2800.00 zł
Opłaty startowe – 1593.12 zł
Dotacja Apator – 2000.00 zł
OPP – 5308.00 zł
Faktury PTR – 16618.26 zł
Sprzedaż gadżetów PTR – 1437.00 zł

Razem: 29756.38 zł

Koszty

FM i LRE – 3065.76 zł
Legitymacje – 538.00 zł
Prowizje bankowe – 187.40 zł
Domena – 371.87 zł
Księgowa – 300.00 zł
Marketing – 3595.00 zł
Modelarnie – 3813.21 zł
Paliwo i bilety – 2004.71 zł
Projekt Apator – 2170.01 zł
Projekt AGH – 13000.00 zł
Zwrot składki – 100.00 zł

Razem: 29145.96 zł

Zysk

Zysk 610.42 zł

[chart id=”4518″]

Przychód

Składki – 2900.00 zł
Opłaty startowe – 285.00 zł
Faktury PTR – 1100.00 zł
OPP – 5655.90 zł

Razem: 9940.90 zł

Koszty

FM 2014 – 515.50 zł
Legitymacje – 402.00 zł
Prowizje bankowe – 29.40 zł
Domena – 207.87 zł
Ksiegowa 2014 – 600.00 zł
Ulotki – 190.65 zł
Naklejki PTR – 76.26 zł
Paliwo i bilety – 1605.07 zł
Składka do FOP Białystok – 50.00 zł

Razem: 3676.75 zł

Zysk

Zysk 6264.15 zł

[chart id=”4505″]

Przychód

Składki – 2595.00 zł
Opłaty startowe – 430.00 zł
Zwrot Białystok 2012 – 205.96 zł

Razem: 3230.96 zł

Koszty

KRS – 300.00 zł
Legitymacje – 341.00 zł
Prowizje bankowe – 21.70 zł
Domena – 207.87 zł
Ksiegowa 2013 – 300.00 zł
Silniki – 1048.58 zł
Wyrzutnia – 658.05 zł
Paliwo i bilety – 420.43 zł
Wiązanka pogrzebowa – 120.00 zł

Razem: 3417.63 zł

Zysk

Zysk -186.67 zł

[chart id=”4478″]

Przychód

Składki (PTR) – 4340.00 zł
Dotacje (Dotacja) – 7000.00 zł
Udział własny (Dotacja) – 2270.00 zł
Sponsor Chłop (Dotacja) – 1000.00 zł
Za Supraśl (Dotacja) – 775.00 zł
Składka na groc (PTR) – 175.00 zł
Za pokazy Pows (PTR) – 800.00 zł

Razem: 16360zł
Dotacja: 11045zł
PTR: 5315zł

Koszty

KRS – 377.00 zł
Znaczki    – 40.60 zł
Materiały reklamowe – 1626.36 zł
Legitymacje – 497.00 zł
Prowizje bankowe – 150.50 zł
Domena – 207.87 zł
Księgowa 2011 – 615.00 zł
Księgowa 2012 – 900.00 zł (w tym dotacja 600zł)
Ksero – 39.20 zł
Megafon – 153.00 zł
Wpisowe modelarnia – 200.00 zł
Paliwo i autostrada – 1555.82 zł
Ubezpieczenia – 144.90 zł (dotacja)
Grochówka FM – 480.38 zł
Noclegi targi – 170.00 zł
Noclegi dotacja – 920.00 zł (dotacja)
Materiały dotacja – 9513.06 zł (dotacja)

Razem: 17590.69 zł
Dotacja: 11 177.96 zł
PTR: 6412.73 zł

Zysk

Zysk -1230.69 złł

[chart id=”4502″]

Przychód

Składki – 3530.00 zł
Pozostałe – 4249.89 zł
Dotacja – 5000.00 zł
Udział własny w dotacji – 2557.00 zł
Razem – 15336.89 zł

Koszty

Koszty dotacji (w tym księgowa 600zł) – 7557.00 zł
KRS – 240.00 zł
Usługi obce (silniki PTR)  1230.00 zł
Mauzer klip reklamowy – 550.50 zł
Księgowa – 300.00 zł
Domena – 269.00 zł
Pozwolenie Gniewkowo – 100.00 zł
Medale FM2011 – 50.00 zł
Koszty bankowe – 23.08 zł
Dysk – 295.00 zł
Książka – 161.50 zł
FM2011 – 3196.00 zł
Razem – 13972.08 zł

Zysk

Zysk 1364.81 zł

[chart id=”4486″]

Przychód

Składki – 3110 zł
Opłaty startowe – 300 zł
Razem – 3410 zł

Koszty

Koszty urzędowe – 213.00 zł
Pieczątki, ksero, bank – 584.00 zł
Domena – 108.59 zł
FM 2010 – 1680.50 zł
Razem – 2586.09 zł

Zysk

Zysk 823.91 zł

[chart id=”4482″]