Uwaga, Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków.

Uwaga, Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków.

Ze względu na niezgodność wyników głosowania ostatniego Walnego z Ustawą o
działalności pożytku publicznego i wolontariacie, (chodzi o spełnienie wymagań z art. 20 ust.
1 pkt 4 Ustawy), konieczne jest przeprowadzenie wyborów nowego Sekretarza Komisji
Rewizyjnej. W związku z tym, Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków, odbędzie się 10
czerwca 2019 (poniedziałek). Pierwszy termin: godzina 18:30, drugi termin: godzina 19:00.
Zebranie odbędzie się w formie konferencji internetowej za pośrednictwem Discord
https://discord.gg/Ugy2dQd
Planowany porządek obrad:
1. Rozpoczęcie obrad, zatwierdzenie porządku dziennego, wybór przewodniczącego
zebrania.
2. Wybory Sekretarza Komisji Rewizyjnej,
3. Zakończenie Zabrania Walnego.
4. Wolne rozmowy.