Współpraca z kołem naukowym SimLE

Współpraca z kołem naukowym SimLE

Podpisaliśmy oficjalną umowę o współpracy z kołem naukowym SimLE z Politechniki Gdańskiej.

PTR obejmuje patronat nad Działem Projektów Kosmicznych Stardust Koła Naukowego SimLE.

W ramach współpracy zapewniamy wsparcie merytoryczne w prowadzonych projektach rakietowych oraz możliwość udziału w imprezach organizowanych przez PTR w tym lotach poligonowych.

Za nami jest już pierwsze spotkanie, na którym omówiliśmy podstawowe zagadnienia z zakresu budowy rakiet, mechaniki lotu oraz bezpieczeństwa.

Pierwszym krokiem po zapoznaniu się z teorią będzie wykonanie prostych modeli rakiet RDM bazujących na silnikach Comet w celu nabranie umiejętności praktycznych i doświadczenia w budowie rakiet i przeprowadzaniu startów.