Zarząd

Prezes – Adam Matusiewicz
Wiceprezes – Kacper Zieliński
Sekretarz – Andrzej Chwastek
Skarbnik – Andrzej Magiera